Der er rigtig mange familier, som i løbet af årene har deltaget i forskellige forskningsprojekter på Børneafdelingen i Kolding.

Hjemmesiden vil løbende blive opdateret med viden og information omkring resultaterne af den forskning, som projekterne genererer.

Nedenfor findes link til: