Når barnet er helt udtømt, trappes behandlingen ned, indtil barnet har afføring af type 4-5 ifølge Bristolskalaen.

Det er vigtigt at finde en stabil dosis og ikke justere op eller ned i macrogol dosis hver dag. Når dosis justeres anbefaler vi, at der går 2-3 dage, inden der justeres igen. Justering af macrogol dosis skal altid ske i forhold til Bristolskalaen. Du må selv bestemme om macrogol eller macrogol junior dosis skal gives en gang dagligt eller fordeles over flere mindre doseringer.

Målet med vedligeholdelsesbehandling er at sikre 1-2 daglige, bløde, smertefrie afføringer af type 4-5. Hos børn med problemer med afføringsinkontinens sigtes der mod en mere lind afføring af type 5 ifølge Bristolskalaen således, at det er nemmere for barnet at komme af med afføringen.

Justeringsvejledning for børn 2-16 år:

Afføring Beskrivelse Tiltag
Mere end 6 daglige afføringer og/eller afføringstype 6-7 på Bristolskalaen i mere end 3 dage. Diarré Reducer macrogol eller macrogol junior indtil afføringstype 4-5 på Bristolskalaen.
1-6 daglige afføringer og/eller afføringstype 4-5 på Bristolskalaen. Normal afføring Fasthold macrogol eller macrogol junior dosis.
Afføringstype 1-3 på Bristolskalaen. Ildelugtende afføring. Hård afføring Og macrogol eller macrogol junior dosis indtil afføringstype 4-5 på Bristolskalaen eller lav en fornyet udtømning.
Mindre end 1 daglig afføring og/eller afføringstype 1-3 på Bristolskalaen i mere end 3 dage. Ildelugtende afføring. Forstoppelse Start fornyet udtømning.

Nedenfor findes vejledende dosering for macrogol og macrogol junior til vedligeholdelsesbehandling. Doseringen er altid individuel og skal justeres efter Bristolskalaen, men skemaet kan benyttes til at få en fornemmelse for mængden af macrogol. Under vedligeholdelsesbehandlingen må du gerne justere i macrogol dosis således, at du deler brevene op i både halve og kvarte for netop at ramme den dosis, der giver dit barn 1-2 daglige, bløde, smertefrie afføringer.

Vejledende dosis magrocol junior under vedligeholdelse 2-11 år:

Vægt i kg. Breve magrocol junior
10 – 15 kg. 1,0 – 2,5 breve
16 – 20 kg. 2,5 – 3,5 breve
21 – 25 kg. 3,5 – 4,0 breve
26 – 30 kg. 4,0 – 5,0 breve
31 – 35 kg. 5,0 – 5,5 breve
36 – 40 kg. 5,5 – 6,0 breve
41 – 45 kg. 6,0 – 7,0 breve
46 – 50 kg. 7,0 – 8,0 breve
51 kg. og derover 8,0 – 8,5 breve

Vejledende dosis magrocol under vedligeholdelse 11-16 år:

Vægt i kg. Breve macrogol
20 – 29 kg. 1,0 – 2,5 breve
30 – 39 kg. 2,5 – 3,0 breve
40 – 49 kg. 3,0 – 4,0 breve
50 kg. og derover 4,0 – 5,0 breve